1. De vereniging stelt zich ten doel belangstelling te wekken en gaande te houden voor het harmonium en harmoniummuziek, in de ruimste zin des woords;

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. her organiseren van speel-. studie- en restauratiedagen;

b. het inventariseren van de nog bestaande harmoniums in Nederland;

c. het uitgeven van een periodiek  en het onderhouden van een website;

d. het uitgeven van voorlichtingsmateriaal;

e. het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties, die een zelfde doel nastreven.

f. het bevorderen van een stichting harmoniummuseum en de instandhouding hiervan.