Jaardag 2024

Hieronder leest u over het programma van de jaardag van de Harmoniumvereniging Nederland.

               1) Ochtendprogramma: de Algemene Ledenvergadering

               2) Overige activiteiten 

               3) Concert door Duo Virtuoso

               4) Bereikbaarheid van de Emmaüskerk

Emmaskerk Barneveld Duo Virtuoso1

 1) Het Ochtendprogramma: de Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden bedoeld)

09.30 uur Inloop
10.00 uur Ontvangst met koffie of thee
10.30 uur Opening van de Algemene ledenvergadering door de voorzitter. Vooraf verzorgt een verenigingslid een kort harmoniumspel.

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1. Opening door voorzitter Wim Westerman
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 april 2023 (zie Vox Humana, nr. 135, 34-3, pag. 8)
4. Verslag van secretaris, Arnold den Teuling
5. Financiën; de stukken worden ter vergadering uitgedeeld en besproken door penningmeester Henk Last; keuze kascommissie
6. Verslag Vox Humana en website, door eindredacteur Klaas van Boggelen en webmaster Gerard Zwart
7. Bestuursverkiezing:
    Wim Olthof is afgetreden als bestuurslid. Volgens het rooster van aftreding is er niemand aan de beurt om af tetreden. Er is niettemin nog steeds een vacature voor tenminste één bestuursfunctie.
    Leden worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Dit kan tot de aanvang van de vergadering.
    Volgens de Statuten, art. 10b benoemende gekozen bestuursleden uit hun midden een voorzitter , secretaris en penningmeester en eventuele plaatsvervangers.
    De voorzitter heeft in zijn openingswoorden van Vox Humana meermaals gesteld dat hetvoortbestaan van de vereniging in gevaar is zonder nieuwe bestuursleden.
8. Rondvraag
9. Sluiting

2) Overige activiteiten

Na de vergadering is de lunch gepland om 12.00 uur. N.B. Praktische informatie: Het is deze keer niet mogelijk lunchpaketten te bestellen, dus wilt u zelf uw lunch meenemen?

Tevens is er de boekenmarkt met bladmuziek en cd's. De winkel is o.l.v. Johan van Markesteijn. Ook is er gelegenheid tot het kopen/verkopen van instrumenten, onderdelen etc. tijdens deze markt. Aanleveren en plaatsen van instrumenten en opbouwen van stands vanaf 9 uur en tijdens de lunchpauze.

13.00 uur Lezing door Joop Rodenburg: Debain - een markante en briljante harmoniumbouwer.

14.00 uur Pauze

3) Concert door Duo Virtuoso (openbaar toegankelijk)

14.30 uur Concert door het Duo Virtuoso: Mark Brandwijk & Reinier Korver op piano en harmonium.Het programma is op het moment van het schrijven van dit bericht nog niet bekend.

Duo Virtuoso2

Duo Virtuoso bestaat uit pianist Mark Brandwijk en organist/harmoniumspeler Reinier Korver: “Sinds onze start in 2010 spelen wij klassieke muziek in de (wat ongebruikelijke) combinatie orgel en piano. Daarbij maken we alle combinaties die tussen deze instrumenten mogelijk zijn. Ons repertoire loopt van barok tot de moderne tijd. We zijn niet vies van een uitstapje en… we proberen onze grenzen ook altijd weer te verleggen. Altijd met de kernwaarden:professioneel, toegankelijk en verrassend. Voor ons repertoire schrijven we regelmatig arrangementen en transcripties van bestaande orkest-, piano- of orgelmuziek.”
Na een sucesvolle Crowdfundingsactie onder de titel “endless expression” reisde het Duo in de zomer van 2021 naar Zuid-Frankrijk om een prachtig 7-spels Debain/Rodolphe-harmonium (1890) aan te schaffen. Dit bijzondere instrument lieten ze deels restaureren bij de bekende harmoniumrestaurateur Louis Huivenaar. Sindsdien treedt het Duo regelmatig op met dit instrument in de unieke combinatie harmonium en piano.Voor meer informatie over deze musici, concertagenda en concertboekingen, zie hun website www.duovirtuoso.nlen op youtube.

 

Tenslotte: Na het concert is er gelegenheid tot napraten en is er voortzetting van de cd- en boekenmarkt.

16.00 uur Afsluiting

4) Bereikbaarheid van de Emmaüskerk

Nu Het Brandpunt in Doorn niet meer beschikbaar is vindt de jaardag weer plaats op de oude locatie, de Bethelkerk in Barneveld, die sinds de restauratie Emmaüskerk wordt genoemd. De kerk is gelegen op ca 800 meter afstand van het RRR-station Barneveld-Centrum op de lijn Amersfoort-Ede/Wageningen. Per auto is deze bereikbaar vanaf de afritten Barneveld van de A1 en de A30. Volgens Google Maps lijkt er voldoende parkeergelegenheid bij de kerkte zijn. Het dichtstbijzijnde openbare en betaalde parkeerterrein is zones 34214/ 34215 – Kapteijnstraat Barneveld, maximaal dagtarief € 6,00. Er is geen efficiënte busverbinding met Utrecht of Amersfoort CS.