Leden kunnen zich laten registreren voor toegang tot gedeelten van de website die niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals:

- De complete inhoud van alle tot nog toe verschenen nummers van Vox Humana, met uitgebreide zoekmogelijkheden

- Partituren van muziekstukken voor harmonium, een deel daarvan in Klavarskribo

- Statuten en Reglementen van de vereniging

- Geluidsopnamen

Voor de lidmaatschapsvoorwaarden, ga naar Regels lidmaatschap