Het Normalharmonium is het resultaat van een poging in begin twintigste eeuw het zuigwindharmonium te standardiseren zodat het gemakkelijker is om er muziek met registeraanduiding voor te schrijven. Kellner speelt verschillende stukken uit bijvoorbeeld Der Weihnachtsbaum, maar daarnaast 2 AvĂ© Maria's, maar ook het stuk "Am Grabe Richard Wagners" en "Der Papst Hymnus". Ik heb zelf het album aangeschaft via Google Play en vind dat de opnamen heel geslaagd zijn. De stukken klinkeren fraai op het Normalharmonium en ik meen ook te bespeuren dat Kellner dynamiek gebruikt, hoewel mij onbekend is of dit harmonium een expressionregister heeft. Ik meen van niet, maar met het juiste gebruik van de trappers kan ook het spel met dynamiek worden verrijkt. Dat  de CD in de titel vol. 1 in zich draagt, getuigt van het voornemen meer werken van Liszt op het harmonium te gaan opnemen. Ik ben benieuwd wanneer die gaan verschijnen.

Lars David Kellner heeft ook een paar opnames van stukken die op de CD staan op YouTube geplaatst: In Dulci Jubilo en Gebet.